Close

Video: Stejnosměrný a střídavý proud

Úvodní obrázek k video popisujícímu rozdíl mezi střídavým a stejnosměrným proudem

V dalším videu kanálu AddOhms.com se dozvíme o rozdílech mezi stejnosměrným a střídavým proudem .

00:00

Jestliže hledáte video o legendární rockové skupině, nejspíš sledujete nesprávný kanál.

00:07

V minulém tutoriálu AddOhms jsme si posvítili na napětí, proud a výkon a možná si z něj pamatujete tuto animaci.

00:12

Potíž s touto animací je, že zdroj napětí v ní byl zdroj střídavého proudu, zatímco v animaci vypadalo proudění jako s proudem stejnosměrným.

00:22

Proto si nyní povíme o rozdílech mezi těmito dvěma druhy.

00:24

Anglická zkratka DC odkazuje na stejnosměrné proudění (direct current) a znamená v podstatě, že k proudění dochází jen v jednom směru.

00:32

AC je zkratka pro střídavý proud (alternate current) a znamená, že proudění se pořád mění.

00:39

V tomto bodě se vše začne trochu komplikovat.

00:43

Toto je zdroj střídavého napětí, je to tedy jak proud, tak napětí – co je to za nesmysl? Přece napětí a proud nemohou být stejné.

00:49

Ve skutečnosti používáme zkratky AC a DC jak pro napětí, tak pro proudění.

00:56

Jinými slovy, střídavé napětí nebo proudění je takové, které mění směr.

01:06

Naopak stejnosměrné napětí nebo proudění je stálé.

01:12

Podíváme se na ně podrobněji, a to nejprve na napětí stejnosměrné.

01:17

Podívejte se na tuto baterii typu AA neboli LR 6.

01:19

Do obvodu dodává napětí o 1,5 voltech.

01:21

Jako příklad obvodu si nakreslíme takový, jaký najdete například v autíčku pro děti.

01:29

Když do obvodu vložíte baterii, začne proudění v jednom směru a tak uvádí motor do pohybu.

01:34

Kdybychom si nakreslili graf, vertikální osa by označovala napětí a horizontální osa čas.

01:43

Na tom vidíme, že napětí je v tomto případě konstantní.

01:47

Protože se bavíme o baterii, je jasné, že se jednou vybije a její alfa napětí bude klesat.

01:52

Časem se tedy změní napětí, ale polarita bude vždy stejná.

01:57

Co je tedy polarita? Polarita definuje kladný směr. V případě baterie vychází z kladného terminálu.

02:07

Co by se stalo, kdybychom tuto baterii obrátili?

02:12

Polarita se obrátí, proudění tedy bude v opačném směru, takže se nám motor bude točit opačným směrem.

02:22

Postupme dál ke střídavému proudu. Tentokrát pro demonstraci použijeme žárovku a zásuvku na střídavý proud severoamerického typu (zkrátka proto, že žiju v Severní Americe).

02:29

Podívejte se, jak obvod reaguje, když sepnete vypínač.

02:34

Ukažme si to opět na grafu s napětím.

02:39

Všimněte si, že proudění má stálý směr a se zvyšujícím se napětím a žárovka je stále světlejší.

02:47

Když napětí dosáhne vrcholu, proudění zůstává stejné, ale napětí klesá a světlo z žárovky slábne.

02:53

Ve chvíli, kdy jsme na 0 voltech, změní se polarita napětí, takže proudění začne v obráceném směru.

02:59

Opět, jak se napětí blíží vrcholu, žárovka je stále světlejší, a pak zase vyhasne.

03:07

Teď si musíme pár věcí definovat.

03:10

Za prvé, úsek od počátku do konce, během kterého dojde k příslušné změně, se nazývá cyklus.

03:14

Tempo, ve kterém se cyklus opakuje, je frekvence.

03:19

Frekvence se měří v Hertzech (Hz), což je počet cyklů za vteřinu.

03:27

V různých částech světa užívají pro své systémy postavené na střídavém proudu různé frekvence.

03:30

Pohybuje se mezi 50 až 60 Hz. To znamená, že se cyklus během jedné vteřiny zopakuje přinejmenším padesátkrát.

03:39

Věřte tomu, nebo ne, ale wolframové žárovky ve skutečnosti blikají, a to padesátkrát za vteřinu.

03:44

V takové rychlosti náš pomalý zrak vnímá blikání jako stálé záření.

03:51

Shrňme: zkratky AC a DC sice obsahují slovo „current“ (proudění), ale používají se pro popis různých typů napětí i proudění.

03:58

Napětí typu DC se nemění a teče stále jedním směrem.

04:03

AC se naopak v čase mění a mění svůj směr.

04:11

Pokud máte nějaké dotazy, napište mi je do komentářů pod tímto videem.

04:16

Více zajímavostí a článků najdete na Arduino.cz

Oldřich Horáček

Napsat komentář