Close

Víte, jak se dá vyfotit radiace?

Arduino Lightmapping radiace

V posledním půlstoletí došlo hned ke dvěma vážnějším jaderným haváriím. Před třiceti lety to byl reaktor v Černobylu a je to jen pět let, co zemětřesení poškodilo elektrárnu ve Fukušimě. Nejenom, že kvůli těmto haváriím musela spousta lidí opustit své domovy, zvýšená radiace se obyvatel z okolí dotýká dodnes. Největším problémem zůstává to, že je radiace neviditelná, takže ji někteří lidé mohou brát na lehkou váhu.

Fotograf Greg McNevin se rozhodl, že radiaci ve Fukušimě a Černobylu zviditelní pomocí světla a fotografií s dlouhou expozicí. K tomuto účelu vyvinul Greg se svým týmem LED tyč ovládanou Arduinem, která pomocí Geigerova čítače umí měřit radiaci. Čítač detekuje hodnotu radiace v místě měření a jeho výstupem je analogová hodnota. Ta je v Arduinu zpracována a na jejím základě jsou zapínány LED od bílé přes oranžovou až po červenou (podle hodnoty radiace).

Nastavím záklopku na čas mezi dvaceti sekundami a pěti minutami. Potom se pohybuji v záběru s LED tyčí a ta vytvoří doslova světelnou zeď v závislosti na radiaci.

Bílá barva značí hodnotu pod 0,23 uSv/h (1 mSv/rok). Tu japonská vláda označila jako dekontaminační „bezpečnou“ hodnotu (předpokládá pobyt osob 8h venku a 16h uvnitř budov). Ruská oficiální norma ukládá přibližně stejnou hodnotu (0,20 uSv/h).

Oranžová označuje hodnoty mezi 0,23 a 1 uSv/h (cca 5 mSv za rok). To jsou oblasti, kde by měla vláda zvážit speciální opatření – například dekontaminaci prostředí, důkladnou zdravotní péči pro obyvatele… V Rusku a na Ukrajině byli například obyvatelé žijící v místech s těmito naměřenými hodnoty přesidlováni.

Červená ukazuje místa s hodnotou vyšší než 1 uSv/h. V těchto místech jsou nutná další opatření.

Nakonec jsme zjistili, že radiace v některých oblastech, které již byly označené za dekontaminované, pořád přesahuje bezpečné normy.

Arduino vizualizace radiace

Arduino vizualizace radiace

Jak autor vysvětluje, cílem tohoto projektu není kritizovat vlády, ale ukázat dlouhodobý dopad radioaktivity na prostředí a lidi a živočichy v něm žijící. Podívejte se na výsledné fotografie a přečtěte si více o projektu.

Zbyšek Voda

2 Comments on “Víte, jak se dá vyfotit radiace?

Flat Eric
4.10.2016 at 22:51

opravte si to měkké I ve slově ČERNOBYL!!

Zbyšek Voda
4.10.2016 at 22:56

Napsat komentář