Close

Vyjádřete své emoce pomocí Social Vibes

Social Vibes Arduino
Social Vibes Arduino
Social Vibes využívá technologii vibrafonu

Social Vibes“ je magisterský projekt Ciana McLysaghta, studenta oboru Interaktivní média na University of Limerick v Irsku. Zařízení pracuje se základními zvukovými mechanismy vibrafonu a jeho provoz je řízen deskou Arduino Uno:

Nástroj může hrát až dvanáct odlišných tónů různých intenzit. Typ přehrávané hudby závisí na tweetech, které přicházejí na oficiální Twitter účet projektu (@vibe_experiment). Ty jsou z Twitteru získávány pomocí jeho open-source API (rozhraní). Program následně z tweetů vybírá data, která mají nějakou spojitost s rozpoložením jejich autora.

Pokud například někdo tweetne „Venku se udělalo hezky, hned se mi zvedla nálada!“, kód si z textu vybere klíčová slova spojená s náladou a převede je na noty. Tóny odpovídající emocionálním stavům jsou potom přehrávány na zařízení Social Vibes, umístěném ve veřejných prostorách. Tempo hudby je přímo odvozeno z rychlosti a objemu příchozích tweetů.

Tweety posílané přímo našemu zařízení mají vyšší prioritu, a tím pádem i vyšší šanci na „zveřejnění“. Uživatelé tak mohou přístroj „ovládnout“, experimentovat s ním, nebo jej dokonce využít jako nástroj pro hudební tvorbu. Jestliže zařízení delší dobu nedetekuje žádné jemu přímo adresované zprávy, obrátí se na API a začne prohledávat celý Twitter.

Abychom veřejnost nalákali na interakci se zařízením, vysíláme na stránkách našeho oficiálního Twitteru jeho neustálý live stream pomocí platformy Twitcam.

Social Vibes na svůj účet nepřetržitě posílá updaty – ty mají informativní funkci, zároveň ale slouží jako další „lákadlo“ s úmyslem získat si pozornost lidí a přesvědčit je tak k interakci.

Přeloženo z http://blog.arduino.cc/2015/03/04/play-your-emotional-state-with-social-vibes-and-twitter/ a mírně upraveno.

Kamila Ježková

Napsat komentář