Close

Zahrajte si na laserovou harfu

Arduino laserová harfa

Můžete se setkat s celou řadou tradičních i netradičních nástrojů různých tvarů, velikostí a provedení. Vezměte si například laserovou harfu od Jona Bumsteada. Hrát na ni můžete tak, že přerušujete laserové paprsky – podobně, jako byste brnkali na skutečnou harfu.

Projekt se skládá z laserové diody, Arduino UNO, několika zrcadel pro odrážení paprsku, zrcadlový galvanometru, třinácti fotorezistorů a pár komponent, vytištěných na 3D tiskárně, sloužících pro uchycení ostatních součástek. Hlavní rám harfy je vyroben ze tří dřevěných částí, které mohou být díky pantům složeny.

Harfa má celkem třináct „strun“. Pro vytvoření efektu struny je laserový paprsek nasměrován do celkem třinácti různých směrů pomocí zrcadlového galvanometru. Jeho zrcadlo se pohybuje velice rychle na vybranou pozici v závislosti na vstupním napětí galvanometru. Na konci každého paprsku je fotorezistor, který slouží jako detektor paprsku a pozná tak, kdy je přerušen. Pokud dojde k přerušení, Arduino pošle MIDI signál a je přehrán tón. Také bylo důležité zajistit, aby se laser rozsvítil jen na vybraných místech a nesvítil pořád.

K ovládání harfy jsem si vybral Arduino. Asi největší výzvou pro mne bylo ovládání analogového signálu pro obsluhu galvanometru, které by bylo tak rychlé, aby byl vytvořen efekt třinácti různých strun. Vytvořil jsem si čtyřbitový konvertor z digitální do analogové podoby. Ovládám jej pomocí pinů 8 až 11 – z možných šestnácti kombinací využívám třináct. Napětí se pohybuje v rozmezí 0 až 4V. To je poté pomocí zesilovače převedeno na rozsah -7 až 7V, kterým ovládám galvanometr. Synchronizaci laseru s galvanometrem řeší Arduino.

Podle informací od tvůrce může být laserový paprsek vyslán libovolným směrem. Můžete tak vytvořit nejen hudbu, ale také laser show. Navíc můžete Arduino přeprogramovat tak, aby vydávalo libovolný MIDI signál.

Harfa je ve skutečnosti MIDI ovladač (nemá tedy vlastní elektroniku pro generování tónu). Můžete si ale vybrat libovolný MIDI signál. Já jsem si vybral rozsah od C1 do C2. Druhé MIDI zařízení (v mém případě Macbook Pro a software Garageband) musí být použito k následnému generování tónů přes reprobedny.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2016/05/04/play-some-tunes-on-a-13-note-midi-laser-harp/ a mírně upraveno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář