Close

Zaposlouchejte se do zvuků hvězd

Stellar - Arduino hvězdná obloha

Stellar je interaktivní instalace, kterou vytvořil zvukový umělec Francesco Fabris. Jejím cílem je vytvořit zvukové reprezentace souhvězdí pomocí zajímavého rozhraní.

Projekt je založen na dvou deskách Arduino UNO, snímači LeapMotion a software Max7, který získává data o více než 300 hvězdách a 44 souhvězdích z open source software Stellarium.

Jedna deska Arduino UNO řídí čtyři servomotory, druhá ovládá LED pásky. Motory jsou ovládané dvěma snímači LeapMotion. Ptotože ale LeapMotion nepodporuje dvě zařízení na jednom počítači, musel autor použít dva Mac Mini, které propojil přes síť.

Stellar - Arduino hvězdná obloha
Stellar

V místě instalace je jediným zdrojem zvuku Stellar. Zvuk je doprovozen i světlem:

Základem systému je válcovitá struktura, na jejíž horní straně jsou zobrazeny nejviditelnější souhvězdí severní oblohy. Nad souhvězdími se pohybují dvě robotické ruce. Když se rameno předsune nad určitou hvězdu, změní se její barva.

Zařízení mohou používat dva uživatelé současně tak, že jejich pravou rukou pohybují nad kruhovým senzorem LeapMotion. Ten jim dovolí ovládat robotická ramena ve dvou osách.

Data, která systém přeměňuje do frekvence zvuku, délky a hlasitosti jsou: teplota hvězdy (barva: červené hvězdy jsou staré a studené. modré hvězdy jsou mladé a horké), vzdálenost od Země.

Čím chladnější hvězda je, tím hlubší je tón k ní náležící a naopak. Čím vzdálenější je od Země, tím delší je její tón.

Například červená hvězda vzdálená od Země 4000 světelných let bude generovat nízký hlasitý a dlouhý tón. Modrá hvězda, která je blíže k Zemi bude generovat slabší vysoký tón.

Podívejte se na video z tvorby:

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2016/02/16/hear-the-sound-of-300-stars/ a mírně upraveno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář