Close

Arduino “Strašák z knihy”

kniha vhodná k projektu "Arduino příšera v knize"

Tento zábavný projekt nevyžaduje příliš úsilí a dává prostor k využití vaší fantazie. Nemusíte postupovat striktně podle návodu, nic není špatně ani správně. Každý projekt je originální.

Stavba

Nejprve budete potřebovat knihu, která bude dost velká na to, aby se do ní vešla všechna potřebná elektronika, ale ne příliš velká, aby to nevypadalo podezřele. Poté vyřežte v knize dostatek prostoru tak, aby se dovnitř vešly všechny součástky. Shodou okolností jsme našli i falešné knihy, které perfektně splňují účel:

kniha vhodná k projektu "Arduino příšera v knize"
Kniha pro strašáka

Doporučujeme vnitřek knihy posprejovat matnou černou barvou, která vytvoří lepší efekt “očí ve tmě”.

vnitřek knihy pro projekt "Arduino příšera v knize"
Vnitřek knihy

Pokud máte zkušenosti s Arduinem, bude to pro vás hračka. Kromě Arduina můžete použít i jakýkoliv jiný mikroovladač, který dokáže ovládat servo a LED diody. My používáme Freetronics LeoStick a PhotoStick.

Freetronics, Leostick a Protostick
LeoStick

Šťávu dodají baterie 4xAA s redukovaným napětím pomocí 1n4004 diody:

Napájení baterií k Arduinu

Oči našeho strašidla – můžete jich přidat i více, pokud není kniha příliš zaplněná.

Arduino LED diody různé velikosti
Potřebné LED diody

Pro LED diody budeme také potřebovat rezistor odpovídajícího odporu, jehož velikost vypočteme pomocí ohmova zákona. Do jedné řady můžeme připojit i dvě a více LED diod – opět s vhodným rezistorem. To nám umožňuje kontrolovat obě diody jedním digitálním výstupním kolíkem.

Nakonec je potřeba servo, které bude tlačit víko knihy nahoru a dolu. Použili jsme poměrně levné mikro servo:

Arduino servo
Servo motor

Uříznuté jídelní hůlky posloužily k prodloužení ramene servomotoru.

Připojené Arduino servo
Upevnění servo motoru

Nezapomeňte rameno také nalakovat, aby splynulo s pozadím. My jsme byli příliš líní, takže jsme servo nasadili na kostičky LEGO přilepené lepidlem ke dnu.

Zde je schématický nákres obvodu, přidali jsme také vypínač.

Schéma zapojení pro projekt "Arduino příšera v knize"
Schéma zapojení

Pro zopakování – všechny použité součástky:

 • Falešná kniha
 • Freetronics LeoStick a Protostick
 • mikro 9G servo
 • dvě 5mm LED diody
 • jeden 68Ω nebo podobný rezistor
 • různé drátky
 • 4 x AA držák baterie a 4 x AA články
 • SPDT přepínač
 • 1N4004 nebo podobná usměrňovací dioda
 •  krabička, hůlky, různé drobnosti na namontování součástek

Po spájení vše pěkně pasuje do krabičky:

Ukázka knihy připravené pro projekt "Arduino příšera v knize"

Arduino sketch

Chování vašeho strašidla záleží na vaší představivosti. Vyzkoušejte si různé možnosti nastavení serva . Změňte úhly a rychlost, tak aby se strašidlo pomalu plížilo ven, nebo překvapivě vykouklo. To samé platí u LED očí, které můžete různě nastavovat a měnit zářivost pomocí PWM.

Zde je sketch, který může sloužit jako inspirace:

int angle; //uhel
int d; //zpozdeni
int ledPin = 9; // LEDs on digital pin 9

#include <Servo.h>
Servo myservo;

void setup()
{
  myservo.attach(4); // servo je ovladano na pinu digital 4
  pinMode(9, OUTPUT);
  randomSeed(analogRead(0));
  myservo.write(10);
  delay(5000);
}

void behaviour1() {
  for (angle = 10; angle <=40; angle++)
    {
    myservo.write(angle);
    delay(50);
    }
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(250);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(250);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(250);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(250);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(250);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(250);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(250);
  for (angle = 40; angle >=10; --angle)
    {
    myservo.write(angle);
    delay(5);
    }
}

void loop()
{
  behaviour1();
  delay(random(60000));
}

Na náš vzorový kousek se můžete podívat v tomto videu.

Oldřich Horáček

Napsat komentář