Close

Chytrý fotbálek s Arduino Mega

Arduino Fotbálek

Společnost Handsome vytvořila u příležitosti konference HappyDev’15 v Omsku počitadlo gólů založené na Arduino Mega.

Jako displej pro zobrazení skóre je použitý velký tablet, který je přes USB připojený k Arduinu. Použití USB snižuje počet kabeláže fotbálku. V obou brankách je jako snímač použitá laserová závora (laser v kombinaci s fotorezistorem). V rámci projektu vznikla i aplikace pro zobrazování skóre.

Jak zjednodušené probíhá přenos dat z fotbálku do tabletu?

//GameSketch.ino
#define BAUD_RATE 115200

void setup() {
    ...
    Serial.begin(BAUD_RATE); // set baud rate for serial port
}

//Game.h
#define GOAL_DETECTED_BY_SIDE_A false
#define GOAL_DETECTED_BY_SIDE_B true

//Game.cpp
void Game::handleBallDetectors() {
    if(ballDetectorA->isGoal()) {   
        Serial.print(GOAL_DETECTED_BY_SIDE_A);  //send boolean value to identify the gate
    }
    if(ballDetectorB->isGoal()) {
        Serial.print(GOAL_DETECTED_BY_SIDE_B);    
    }
}

Jedná se pouze o zjednodušenou verzi kódu, který slouží pro představení principu komunikace. Celý kód si můžete prohlédnout na GitHubu Handsome.

Společnost Handsome do budoucna plánuje například doplnění fotbálku o statistiky a připojení na server.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2016/03/14/smart-foosball-keeps-score-using-arduino-mega/ a mírně upraveno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář