Close

Arduino Základy – 1. Naprosté minimum

Zapojení LED diody do arduina

Seriál věnovaný sekci Základy slouží k tomu, aby vám pomohl s naprostými začátky, a co je důležitější – aby vám předvedl v praxi na jednoduchých příkladech, jak provést ty opravdu nejjednodušší představitelné věci, jakých je Arduino schopno.

Tyto příklady jsou součástí prostředí Arduino, takže si je můžete kdykoliv otevřít s pomocí tlačítka „Open“ a pak najít patřičný soubor s příkladem v tom či onom adresáři („Examples“). Doporučujeme však, abyste si představované příklady sami naprogramovali. To pomůže k klepšímu pochopení jednotlivých funkcí.

Minimum nutné pro začátek

Abyste byli schopni zkompilovat váš první Arduino Sketch (zůstaňme raději u českého ekvivalentu „Návrh“) obsahující metody setup() a loop(), musíte mít v první řadě samotnou desku Arduino.

Deska Arduino
Deska Arduino

Kód

Na úplném začátku programu (ještě mimo tělo jakékoliv funkce) vložte do programu knihovny (#include) a inicializujte proměnné, které budete chtít používat v celém programu.

Další částí je funkce setup(). Ta je zavolána vždy po startu programu. Tato funkce proběhne pouze jednou po startu vašeho Arduina (nebo po jeho resetu). Vložíme do ní příkazy, které chceme, aby se provedly pouze jednou na začátku programu. Jsou to například funkce pro inicializaci knihoven, nastavení pinů, nebo načtení vstupních dat.

Co se týče metody loop(), tak tato dělá přesně to, co by člověk čekal od jejího překladu: cykluje a to pořád dokola, čímž umožňuje vašemu programu měnit stav hodnot, funkcí, pinů atd. atd. Zkrátka, reagovat nějakým způsobem na podněty z okolí (změna hodnoty na senzoru, příkaz odeslaný po sériové lince…). Kód obsažený v metodě loop() budete používat k aktivnímu ovládání vašeho Arduina.

Nyní se podívejte na ukázku níže. Tento kód prakticky vzato nedělá nic, ale jeho struktura nám bude užitečná k pochopení základů a můžete jej samozřejmě použít i vy jako inspiraci pro vaše vlastní Arduino návrhy! Zkuste si ji přepsat do vašeho vlastního Návrhu. Toto jsou základní dva bloky programu, které jsou pro jeho chod nutné.

Jak je u moderních programovacích jazyků dobrým zvykem, každá linka začínající // nebude kompilátorem čtena, ale slouží toliko jako komentář pro lepší pochopení kódu (buď vámi nebo kýmkoliv dalším, kdo by se k němu snad později mohl dostat).

//sem prijde vlozeni knihoven, inicializace proměnných...

void setup() {
    // zde vlozte kod, ktery ma bezet pouze jednou

}

void loop() {
    // hlavni kod, ktery se bude opakovat vlozte sem

}

Tento text je licencován licencí CreativeCommons a je přeložen ze stránky: https://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage

Kamila Ježková

Napsat komentář