Close

Masky, které svítí podle trendů na Twitteru

Arduino masky připojené ke Twitteru

Twitter je nejenom skvělý zdroj denních zpráv a místo pro konverzaci s přáteli. Stal se také nástrojem, který umožňuje získat rychlý přehled o tom, co důležitého se zrovna děje ve světě. Na této myšlence postavil Chadwick John Friedman jeho projekt, který doslova „sklízí“ data z Twitteru a pomocí Arduina a služby Temboo reaguje na aktuální dění.

Projekt PrecogNation používá tři geometrické masky, vytištěné na 3D tiskárně, jako indikátor různých trendů, které se šíří světovým Twitterem. Každá hlava dokáže samostatně měnit barvu podle jí příslušícího ukazatele.

3D masky jsou bezdrátově připojené k internetu pomocí Arduino Yún. Masky byly vytištěné na 3D tiskárně Zortax z bílého plastu Z-ABS a jsou upravenou verzí masky od Stephena Kongslea, který ji nazval Low Poly Mask. Vytisknout každou masku trvalo asi 16 hodin. Arduino Yún v reálném čase stahuje data z Twitteru pomocí Temboo Choreos. Temboo umožní přístup k API Twitteru a k datům, která by jinak byla pro Arduino obtížně dosažitelná. Data jsou zpracována na serveru Temboo a poté poslána do Arduino Yún, které rozsvítí určenou LED v masce.

Jedna z největších výzev při tvorbě projektu bylo najít správné dvojice mezi klíčovými slovy, získanými z Twitteru, a barvou masek. Jako hlavní téma jsme vybrali obnovitelné zdroje a hrozby pro životní prostředí. PrecogNation má vlastní Twitter účet, který umožňuje sledovat pouze určité lidi, firmy a organizace, což nám umožňuje jednodušší filtrování příchozích dat.

Arduino PrecogNation - tisk 3D masky
PrecogNation – tisk 3D masky

Jak můžete vidět na videu níže, obnovitelné zdroje (zelená maska) jsou reprezentovány klíčovými slovy, jako obnovitelná energie, čisté uhlí, čištění vody, nebo větrné turbíny. Hrozby pro životní prostředí (červená) reprezentují odlesňování, globální oteplování, rekordní horko, vymírání, zplodiny, pandemie a další. Poslední, modrá maska, slouží k indikaci toho, že s daty je něco v nepořádku – například si protiřečí, je jich moc…

Indikace přebytku dat funguje následovně. Řekněme, že hledáme slovo „polární“ a narazíme na frázi „…tající polární medvědi…“. Takováto data jsou pro naši službu nečitelná, tudíž je nemůžeme dále zpracovat a jako indikátor této skutečnosti slouží právě modrá maska. Přijít na to, jak poznat nesprávná data, bylo pro velice obtížné. Nakonec se mi ale podařilo nalézt množinu klíčových, který spadá právě do této kategorie.

Také je důležité zdůraznit fakt, že ačkoliv se modrá a červená barva jeví jako negativní (a obvykle se vyskytují častěji, než zelená), znamená to také, že se o negativních tématech více hovoří. To je ve skutečnosti pozitivní výsledek, protože jedním z cílů projektu bylo upozornit na důležitost diskuse o ekologických problémech.

Vše o projektu si můžete přečíst na jeho stránkách.

Přeloženo z https://blog.arduino.cc/2016/05/09/sci-fi-masks-glow-to-reflect-twitter-sustainability-trends/ a mírně upraveno.

Zbyšek Voda

Napsat komentář