Close

Navštivte Technical Compuing Camp 2018!

Navštivte Technical Compuing Camp 2018!

O akci Technical Compuing Camp jsme v minulosti již informovali v článku. Nyní přinášíme info o dalším ročníku zajímavé akce pro všechny bastlíře, kutily a lidi, kteří se zajímají nejen o systém MATLAB, ale také o elektroniku, nové technologie, programování a prostě tvoří věci!

Ve dnech 6. až 7.9.2018 se v hotelu Fontána na Brněnské přehradě uskuteční pátý ročník akce s názvem Technical Computing Camp. Toto neformální setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací pořádá společnost Humusoft s.r.o.. Na akci naleznete přednášky o technických tématech, interaktivní ukázky aplikací, soutěž, tvořivou dílnu i prostor pro neformální diskuze. Mezi hlavní témata letošního ročníku patří datová analytika, počítačové vidění, Deep Learning, Model-Based Design, Low-Cost Hardware, robotika, simulace fyzikálních dějů a autonomní řízení.

Úvodní přednáškou o umělé inteligenci zahájí akci letošní hlavní řečník, Gareth Thomas, ze společnosti MathWorks. Čtvrteční dopoledne se nadále ponese v duchu aktuálních trendů a informací o novinkách v systémech MATLAB a COMSOL Multiphysics. Po obědě představí použití systému MATLAB ve svých projektech jeho uživatelé z komerčního i akademického sektoru. Po skončení přednáškového programu se na terase hotelu bude grilovat. Po celou dobu akce budou k dispozici sud s pivem, sud s kofolou i aplikační inženýři systémů MATLAB, COMSOL Multiphysics a dSPACE, se kterými můžete konzultovat své dotazy.

Čtvrtečním dnem akce nekončí a kdo vydrží až do pátku, dočká se prezentace živých ukázek. Mimo jiné bude předvedena nová stavebnice Arduino Engineering Kit a profesionální stanice dSPACE určená pro provádění pokročilých simulací v automobilovém průmyslu. Dále se účastníci mohou těšit na prezentaci projektů vytvořených v rámci vyhlášené soutěže o nejlepší uživatelský projekt. Jako poslední bod programu je zařazena tvořivá dílna. Organizátoři mají pro účastníky přichystány speciální úlohy i potřebný hardware a software. Při řešení úloh si účastníci vyzkouší nejnovější nástroje systémů MATLAB a COMSOL Multiphysics i práci s Arduinem.

V předchozích letech si na této akci mohli účastníci vyzkoušet propojení systému MATLAB s low-cost HW (Arduino, Raspberry Pi, micro:bit), prezentovány byly různé robotické projekty a další speciální zařízení, například automatizovaný skleník nebo interaktivní pískoviště s rozšířenou realitou. Jsme zvědavi, jaké projekty přihlásí účastníci do soutěže letos!

Ukázky projektů z minulého ročníku Technical Compuing Camp 2017

Inteligentní budova řízená pomocí Arduino UNO s využitím fotorezistorů. Arduino je propojené s MATLABem, který je využit pro průběžnou vizualizaci snímaných veličin v grafech. Projekt byl vytvořen z dostupných materiálů během večera lidmi, kteří se s Arduinem setkali úplně poprvé. Přesto se jim povedlo sestrojit funkční prototyp.

Inteligentní budova řízená Arduinem (noční projekt)

Inteligentní budova řízená Arduinem (noční projekt)

Ukázka propojení Arduino s prostředím Stateflow. Stateflow slouží pro tvorbu stavových automatů v prostředí Simulink. S využitím externího režimu můžeme sledovat aktuální stavy, což umožňuje komfortní ladění řídicího algoritmu. V tomto případě se jedná o ovládání kráčejícího robota, u kterého má každá noha tři stupně volnosti.

Propojení Stateflow a Arduino ve službách řízení robotů

Propojení Stateflow a Arduino ve službách řízení robotů

Ovládání pásového vozítka pomocí mobilního zařízení navržené v prostředí Simulink. Řízení, komunikace v síti, přenos obrazu z webkamery i aplikace pro tablet byly vytvořené automatickým generováním kódu z blokových schémat Simulinku. Ručně tedy nebyl napsán ani řádek kódu pro Arduino nebo aplikace pro tablet.

Vozítko naprogramované bez jediného řádku kódu (Raspberry Pi & Android & MATLAB)

Vozítko naprogramované bez jediného řádku kódu (Raspberry Pi & Android & MATLAB)

Modulární systém Scalexio je určen pro náročné HIL simulace v reálném čase, funkční testy prototypů řídicích jednotek a mechatronických systémů, automatické testy, simulace poruch a podobně. V tomto případě je prezentován Scalexio LabBox propojený s procesorovou jednotkou pro dosažení co nejvyššího výkonu. Na simulátoru běží model dynamiky vozidla, který lze ovládat pomocí virtuálních přístrojů. 3D vizualizace pomocí nástroje MotionDesk.

dSPACE – Modulární systém Scalexio

dSPACE – Modulární systém Scalexio

Večerní tvorba modelu inteligentní budovy a diskuse u piva. Model je důkazem, že s Arduinem lze začít kdykoliv a nikdy není pozdě. Projekt a noční úsilí účastníků bylo následující den oceněno ostatními účastníky akce. I letos bude možné se do soutěže o nejlepší projekt přihlásit na poslední chvíli, je však lepší si svůj projekt připravit a přihlásit předem a během akce se soustředit na diskuse s ostatními účastníky.

Takto vznikala inteligentní budova (noční projekt)

Takto vznikala inteligentní budova (noční projekt)

Automatizovaný skleník využívající Arduino pro řízení zavlažování a měření veličin jako je teplota, vlhkost a další veličiny v skleníku. Získané údaje se odesílají na agregační IoT platformu ThingSpeak, která umožňuje sběr, vizualizaci a analýzu dat z embedded zařízení.

Automatizovaný skleník s propojením na ThingSpeak (IoT)

Automatizovaný skleník s propojením na ThingSpeak (IoT)

Testování mobilního robota v interaktivním pískovišti. Pískoviště na základě snímání výšky terénu pomocí Kinectu a zpracování dat v MATLABu dynamicky mění barvy projektované na písek, v tomto případě zobrazuje i vrstevnice.

Interaktivní pískoviště - rozšířená realita

Interaktivní pískoviště – rozšířená realita

Na závěr nemůže chybět společná fotografie účastníků Technical Computing Campu 2017.

Společná fotografie Computing Camp 2017

Společná fotografie Computing Camp 2017

Oldřich Horáček
Latest posts by Oldřich Horáček (see all)

Napsat komentář

shares