Close

Navštivte Technical Compuing Camp 2018!

Navštivte Technical Compuing Camp 2018!

O akci Technical Compuing Camp jsme v minulosti již informovali v článku. Nyní přinášíme info o dalším ročníku zajímavé akce pro všechny bastlíře, kutily a lidi, kteří se zajímají nejen o systém MATLAB, ale také o elektroniku, nové technologie, programování a prostě tvoří věci!

Ve dnech 6. až 7.9.2018 se v hotelu Fontána na Brněnské přehradě uskuteční pátý ročník akce s názvem Technical Computing Camp. Toto neformální setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací pořádá společnost Humusoft s.r.o.. Na akci naleznete přednášky o technických tématech, interaktivní ukázky aplikací, soutěž, tvořivou dílnu i prostor pro neformální diskuze. Mezi hlavní témata letošního ročníku patří datová analytika, počítačové vidění, Deep Learning, Model-Based Design, Low-Cost Hardware, robotika, simulace fyzikálních dějů a autonomní řízení.

Úvodní přednáškou o umělé inteligenci zahájí akci letošní hlavní řečník, Gareth Thomas, ze společnosti MathWorks. Čtvrteční dopoledne se nadále ponese v duchu aktuálních trendů a informací o novinkách v systémech MATLAB a COMSOL Multiphysics. Po obědě představí použití systému MATLAB ve svých projektech jeho uživatelé z komerčního i akademického sektoru. Po skončení přednáškového programu se na terase hotelu bude grilovat. Po celou dobu akce budou k dispozici sud s pivem, sud s kofolou i aplikační inženýři systémů MATLAB, COMSOL Multiphysics a dSPACE, se kterými můžete konzultovat své dotazy.

Čtvrtečním dnem akce nekončí a kdo vydrží až do pátku, dočká se prezentace živých ukázek. Mimo jiné bude předvedena nová stavebnice Arduino Engineering Kit a profesionální stanice dSPACE určená pro provádění pokročilých simulací v automobilovém průmyslu. Dále se účastníci mohou těšit na prezentaci projektů vytvořených v rámci vyhlášené soutěže o nejlepší uživatelský projekt. Jako poslední bod programu je zařazena tvořivá dílna. Organizátoři mají pro účastníky přichystány speciální úlohy i potřebný hardware a software. Při řešení úloh si účastníci vyzkouší nejnovější nástroje systémů MATLAB a COMSOL Multiphysics i práci s Arduinem.

V předchozích letech si na této akci mohli účastníci vyzkoušet propojení systému MATLAB s low-cost HW (Arduino, Raspberry Pi, micro:bit), prezentovány byly různé robotické projekty a další speciální zařízení, například automatizovaný skleník nebo interaktivní pískoviště s rozšířenou realitou. Jsme zvědavi, jaké projekty přihlásí účastníci do soutěže letos!

Ukázky projektů z minulého ročníku Technical Compuing Camp 2017

Inteligentní budova řízená pomocí Arduino UNO s využitím fotorezistorů. Arduino je propojené s MATLABem, který je využit pro průběžnou vizualizaci snímaných veličin v grafech. Projekt byl vytvořen z dostupných materiálů během večera lidmi, kteří se s Arduinem setkali úplně poprvé. Přesto se jim povedlo sestrojit funkční prototyp.

Inteligentní budova řízená Arduinem (noční projekt)

Inteligentní budova řízená Arduinem (noční projekt)

Ukázka propojení Arduino s prostředím Stateflow. Stateflow slouží pro tvorbu stavových automatů v prostředí Simulink. S využitím externího režimu můžeme sledovat aktuální stavy, což umožňuje komfortní ladění řídicího algoritmu. V tomto případě se jedná o ovládání kráčejícího robota, u kterého má každá noha tři stupně volnosti.

Propojení Stateflow a Arduino ve službách řízení robotů

Propojení Stateflow a Arduino ve službách řízení robotů

Ovládání pásového vozítka pomocí mobilního zařízení navržené v prostředí Simulink. Řízení, komunikace v síti, přenos obrazu z webkamery i aplikace pro tablet byly vytvořené automatickým generováním kódu z blokových schémat Simulinku. Ručně tedy nebyl napsán ani řádek kódu pro Arduino nebo aplikace pro tablet.

Vozítko naprogramované bez jediného řádku kódu (Raspberry Pi & Android & MATLAB)

Vozítko naprogramované bez jediného řádku kódu (Raspberry Pi & Android & MATLAB)

Modulární systém Scalexio je určen pro náročné HIL simulace v reálném čase, funkční testy prototypů řídicích jednotek a mechatronických systémů, automatické testy, simulace poruch a podobně. V tomto případě je prezentován Scalexio LabBox propojený s procesorovou jednotkou pro dosažení co nejvyššího výkonu. Na simulátoru běží model dynamiky vozidla, který lze ovládat pomocí virtuálních přístrojů. 3D vizualizace pomocí nástroje MotionDesk.

dSPACE – Modulární systém Scalexio

dSPACE – Modulární systém Scalexio

Večerní tvorba modelu inteligentní budovy a diskuse u piva. Model je důkazem, že s Arduinem lze začít kdykoliv a nikdy není pozdě. Projekt a noční úsilí účastníků bylo následující den oceněno ostatními účastníky akce. I letos bude možné se do soutěže o nejlepší projekt přihlásit na poslední chvíli, je však lepší si svůj projekt připravit a přihlásit předem a během akce se soustředit na diskuse s ostatními účastníky.

Takto vznikala inteligentní budova (noční projekt)

Takto vznikala inteligentní budova (noční projekt)

Automatizovaný skleník využívající Arduino pro řízení zavlažování a měření veličin jako je teplota, vlhkost a další veličiny v skleníku. Získané údaje se odesílají na agregační IoT platformu ThingSpeak, která umožňuje sběr, vizualizaci a analýzu dat z embedded zařízení.

Automatizovaný skleník s propojením na ThingSpeak (IoT)

Automatizovaný skleník s propojením na ThingSpeak (IoT)

Testování mobilního robota v interaktivním pískovišti. Pískoviště na základě snímání výšky terénu pomocí Kinectu a zpracování dat v MATLABu dynamicky mění barvy projektované na písek, v tomto případě zobrazuje i vrstevnice.

Interaktivní pískoviště - rozšířená realita

Interaktivní pískoviště – rozšířená realita

Na závěr nemůže chybět společná fotografie účastníků Technical Computing Campu 2017.

Společná fotografie Computing Camp 2017

Společná fotografie Computing Camp 2017

Oldřich Horáček

Napsat komentář