Close

Plzeň má Centrum robotiky

Centrum robotiky Plzeň - mBot

Před časem jsem podrobněji zkoumal technické aktivity v Plzni a zjistil jsem, že se tam toho děje opravdu mnoho zajímavého. Podrobnější přehled přináší tento článek. Za informace děkuji Ing. Markétě Jedličkové přímo z Centra robotiky.

V Plzni vzniklo Centrum robotiky, které dětem poskytuje volnočasové vzdělávání v oblasti robotiky, přírodních věd a elektroniky.  Jde o městskou organizaci, která navazuje na úspěšné fungování Domu digitálních dovedností, který spravuje Správa informačních technologií města Plzně již přes dva roky. Hlavním cílem je podpora technického vzdělávání v Plzni. Tato podpora probíhá formou kroužků, kurzů, exkurzí, příměstských táborů, seminářů pro učitele a konferencí.  Děti i dospělí zde mají možnost vyzkoušet si nejnovější technologie a naučit se s nimi pracovat.

„Smyslem centra je dát dětem základní vědomosti pro to, aby se mohly na střední škole věnovat oblastem, které souvisí s kybernetikou. Máme možnost jim ukázat technologie, aby se nemusely učit jen teoreticky. Děti takové informace vstřebávají poměrně snadno a velmi intuitivně.“

Iveta Hrotková, vedoucí Centra robotiky a Domu digitálních dovedností v Plzni

Centrum robotiky a Dům digitálních dovedností se nachází v úseku volného času a vzdělávání spadající pod Správu informačních technologií města Plzně. Tyto dvě organizace spolu velmi úzce spolupracují a jejich aktivita se často prolíná. V rámci podpory učitelů probíhá hned několik aktivit. Pod záštitou náměstkyně primátora Evy Herinkové se letos uskuteční dvě soutěže, organizované Domem digitálních dovedností v Plzni. První z nich má název “PUMA – Pedagog Učící Moderně a Atraktivně“, v níž již druhým rokem soutěží učitelé ve tvorbě interaktivních výukových materiálů. Druhá se nazývá „Vyzkoušej si být učitelem“. V tomto případě mezi sebou soutěží žáci, kteří mají za úkol připravit interaktivní prezentace na zvolené téma.

Učitelům dále zdarma nabízíme školení v rámci využívání interaktivních tabulí a dotykových zařízení ve výuce. Také se mohou účastnit metodických seminářů eTwinning, což je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů pod hlavičkou Domu zahraniční spolupráce.

V Centru robotiky a Domě digitálních dovedností nabízíme školám exkurze se zaměřením na digitální technologie, robotiku, 3D tisk, přírodní vědy a další. Naše činnost je provázána se vzděláváním na plzeňských základních školách. V letošním roce pomáháme čtyřem z nich s přímým využitím robotiky ve výuce. Na úrovni vysokých škol spolupracujeme s Fakultou aplikovaných věd a Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni.

robot Dash & Dot

Ukázka využití robotů Dash & Dot pro procvičení násobilky v hodině matematiky na Masarykově ZŠ.

V loňském roce jsme se formou akce „Kódování hravě“ zapojili do celoevropského týdne programování, celkem nás během této akce navštívilo 137 dětí. Během víkendových workshopů, které byly zcela zdarma, se věk dětí pohyboval od 5 ti do 14 let. Ti nejmenší se naučili ovládat a programovat roboty Dash & Dot, které jsou speciálně vyvinuty pro děti od 5 let.

Robot Dash & Dot

Robot Dash & Dot

Pro starší byly připraveny základy programování, robotika, elektronika, 3D modelování a mnoho dalších aktivit. Celý den si děti díky těmto workshopům rozvíjely nejen svou představivost ale také logické a informatické myšlení. Všechna témata a také další novinky jsou připraveny formou kurzů a kroužků v Centru robotiky.

Kódování hravě - Mona Lisa

Z workshopu „Kódování hravě“. Aplikace využívající rozšířenou realitu, která převádí slavný obraz „Mona Lisa“ nakreslený dětmi do jeho virtuální podoby.

Kódování hravě s lego roboty

Z workshopu „Kódování hravě s lego roboty“, ve kterém si děti vyzkoušely jejich stavbu i programování.

Během letošního dubna jsme se účastnili akce BARCAMP v rámci které probíhaly přednášky a workshopy se zaměřením na IT, techniku, sdílení osobních zkušeností lidí z rozličných oborů a další. V rámci této akce jsme měli rezervovanou jednu místnost, kterou jsme využili na workshopy pro dospělé. Návštěvníci se díky nim seznámili s humanoidním robotem NAO, drony, 3D tiskem a také dalším vybavením, které využíváme v Centru robotiky.

Mezi připravované akce, konající se v Centru robotiky, patří Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kterou ve spolupráci s Katedrou výpočetní a didaktické techniky spolupořádáme. Konference proběhne 2. června letošního roku. Hlavními tématy bude informatické myšlení, aktuální otázky Strategie digitálního vzdělávání 2020, výzkum v oblasti virtuální reality, dotyková zařízení ve výuce a vliv technologií na mladou generaci. Mezi řečníky se objeví např. doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. z Fakulty pedagogické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nebo také doc. Ing. Jiří Hrbáček, CSc. z Fakulty pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Další připravovanou akcí pořádanou rovněž ve spolupráci s Fakultou pedagogickou v Plzni je druhý ročník konference o trendech v oblasti vzdělávacích technologií pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ s názvem „Učitel IN“. Konference proběhne v Centru robotiky na podzim letošního roku.

Centrum robotiky nově připravilo i vznik speciálního program pro nadané děti s názvem „Geek club“. Cílem klubu je podpora přirozené inteligence dětí a její další rozvoj. V letošním roce v jeho rámci tvoříme s dětmi projekt zabývající se stavbou robota BB-8 ze známé science fiction Star Wars.

Účastníci kroužků se často zapojují do zajímavých projektů. Jeden z nich je národní kolo soutěže CanSat pořádané vzdělávací kanceláří Evropské vesmírné agentury (ESERO), do které se přihlásily děti z kroužku „Arduino-pokročilí“. Finále projektu se odehrálo na přelomu března a dubna, na letišti v Jaroměři, kde reprezentovaly Centrum robotiky jako tým Schrödinger’s can. Cílem bylo sestavit malý „satelit“, který bude schopen získat data ze svého okolí (teplota, tlak, poloha apod.) a odeslat je na pozemní stanici. Satelit byl vynesen do výšky přibližně 450 metrů pomocí dronu a poté vypuštěn na zem. Na pozemní stanici byla data přijímána pomocí směrové antény, která byla vytvořena ve spolupráci s plzeňským radioklubem sídlícím na FEL, ZČU. Získaná data musely jednotlivé týmy zpracovat a prezentovat před odbornou porotou. Více informací naleznete na blogu týmu: http://schrodingerscan.blogspot.cz/.

Schrödinger’s can - CanSat

Tým „Schrödinger’s can“ ladící poslední detaily před vypuštěním „CanSatu“.

Dalším projektem, do kterého se zapojily děti z přírodovědného kroužku „PASCO – populární věda“, je Pohár vědy. Tato soutěž si klade za cíl motivovat mladé lidi k zájmu o fyziku a další přírodní vědy. Jednotlivé soutěžní týmy řeší ve čtyřech kolech zajímavé úkoly z oblasti přírodních věd. V rámci těchto úkolů týmy bádají, stanovují hypotézy a provádějí pokusy. Tým z našeho kroužku se jménem „Zvídaví“ se do soutěže pustil s velkým nadšením.

PASCO - populární - Pohár vědy

Z hodin „PASCO – populární“ v jejichž rámci probíhá plnění soutěžních úkolu pro „Pohár vědy“.

PASCO - populární - měření teploty.

Z hodin „PASCO – populární“ – měření teploty.

Většina výše uvedených aktivit probíhala v Centru robotiky, ve kterém je možné nalézt dvě dílny určené pro práci s elektronikou a výrobu robotů, dále pak tři počítačové učebny, které slouží k výuce programování, robotiky, přírodovědných experimentů, 3D modelování, létání na simulátorech a další. Jedna z přízemních šachet v hlavní hale je zatopena vodou, díky čemuž vznikl „bazén“, sloužící pro práci s roboty, kteří se pohybují ve vodě.

Dílny, učebny a prostory nacházející se v Centru robotiky.

Dílna v Centru robotiky.

Dílny, učebny a prostory nacházející se v Centru robotiky.

Učebna v Centru robotiky.

Dílny, učebny a prostory nacházející se v Centru robotiky.

Učebna v Centru robotiky.

Dílny, učebny a prostory nacházející se v Centru robotiky.

„Bazén“ pro testování plovoucích robotů.

Pokud se Vám aktivity Centra robotiky a Domu digitálních dovedností líbí a chcete vědět co se u nás právě děje, můžete sledovat naše FB stránky:

https://www.facebook.com/CentrumRobotiky a

Ukázka aktivit probíhající v Centru robotiky.

Ukázka aktivit probíhající v Centru robotiky.

Ukázka aktivit probíhající v Centru robotiky.

Ukázka aktivit probíhající v Centru robotiky.

Ukázka aktivit probíhající v Centru robotiky.

Ukázka aktivit probíhající v Centru robotiky.

Ukázka aktivit probíhající v Centru robotiky.

Ukázka aktivit probíhající v Centru robotiky.

Ukázka aktivit probíhající v Centru robotiky.

Ukázka aktivit probíhající v Centru robotiky.

Kromě Centra robotiky a Domu digitálních dovedností se v Plzni na cestě za komplexním systémem vzdělávání a podporou firem můžete setkat také s organizací Drony SITMP. V současné době disponují letovým parkem, ve kterém naleznete UAV DJI S1000+, KINGFISHER R02, FLYDEO Y6, DJI INSPIRE 1, Flyability – Gimbal, DJI Phantom, DJI F450, DJI MATRICE 100. Bezpilotní letadla jsou využívána pro integrovaný záchranný systém a to především při krizových událostech. Mezi další aktivity patří kurzy „Létání s  drony“, které probíhají v Centru robotiky pod vedením dvou zkušených pilotů. Během kurzů se děti i dospělí naučí létat s drony, seznámí se s potřebnou legislativou a dozví se zajímavé zážitky přímo z praxe.

Integrovaný Záchranný Systém - Povodně (Mže) 2016 letící dron

Cvičení složek Integrovaného Záchranného Systému „Povodně (Mže) 2016“ s využitím přenosu obrazu z letícího drona do krizového štábu.

Poslední činností Správy informačních technologií města Plzně je otevření centra podpory bezpilotních letadel DRONET. Toto centrum vytváří zázemí pro firmy z oblasti bezpilotního létání a propojuje studenty prostřednictvím soutěží a projektů. V současné době již probíhají dvě soutěže „DronApp“ a „FotkaFilm“. První soutěž je zaměřena na programování aplikací pro drony a druhá se týká fotek a videí, které pořídili amatérští piloti. Mezi další aktivity tohoto centra se řadí projekt „DronFest“. Tento festival nabízí nejen bohatý program pro nadšence do bezpilotního létání, ale i pro ty, kteří se o dronech teprve chtějí něco dozvědět.

Veškerými výše uvedenými aktivitami (CR, DDD, Drony SITMP, DRONET) se Správa informačních technologií města Plzně snaží přivést mladou generaci ke studiu technických oborů. Našim cílem je mít v Plzni firmy z oblasti kybernetiky, které jsou schopny vytvářet pracovní příležitosti.


Zdroje:

http://plzen.idnes.cz/v-plzni-vznika-centrum-dronu-dronet-d7k-/plzen-zpravy.aspx?c=A160408_160412_plzen-zpravy_ban

http://plzen.idnes.cz/centrum-robotiky-depo-2015-0x1-/plzen-zpravy.aspx?c=A160115_151909_plzen-zpravy_pp

http://www.sitmp.cz/drony/

Oldřich Horáček

Napsat komentář