Close

Telegraf pro 21. století

Telegraf Twitter Arduino
Telegraf Twitter Arduino

Ambiciózní projekt propojuje minulost s přítomností

„Twitter Telegraph“ z dílny Devona Elliota elegantně spojuje sociální sítě naší doby s téměř dvou set let starou technologií telegrafu. Díky Arduinu Uno tak umí bzučák tohoto přístroje číst tweety od vybraných uživatelů Twitteru.

Velmi úspěšná výstava železnic a starých točen vzbudila velký ohlas ze strany návštěvníků. Jednou z technologií nezbytných pro fungování železnic 19. století byl nepochybně telegraf. Napadlo nás tedy, zda-li by i tak staré zařízení mohlo obstát v době neustálé komunikace skrze sociální sítě.

Pro účely testování a ovládání telegrafu nám posloužilo Arduino Uno, cívky telegrafu byly během testování napájeny z 3.3V a 5.0V pinů na Arduinu. Zběžná elektrifikace telegrafu Arduinem nám prozradila, že cívky jsou stále funkční a zařízení v reakci na jejich elektromagnetickou činnost dokonce vydávalo spokojené cvakání.

Nejjednodušší cestou k ovládání telegrafu a převedení řetězců znaků do Morseovy abecedy se ukázala být knihovna Arduinomorse Marka Flicketta. Roli ovládacího pinu potom plní digitální pin, který se neustále přepíná z high na low a naopak, jako by zapínal a vypínal LED. Aby nedošlo k poškození Arduina, použili jsme pro buzení cívky tranzistor. Podobné obvody se běžně používají při ovládání relé Arduinem.

Naším posledním krokem bylo nainstalování GSM modulu Adafruit FONA na Arduino. Přes FONU se Arduino může připojit k mobilním sítím a periodicky kontrolovat příchozí sms, nebo se připojit k internetu. V tomto případě kontroluje tweety a jakmile Arduino zaregistruje novou zprávu, převede ji do Morseova kódu a „vyťuká“ ji na telegrafu. Zařízení je funkční i s bateriemi, ale pouze za předpokladu, že se nachází v dosahu sítě.

Abychom projektu dali nějakou formu, připevnili jsme Arduino a FONU ke kusu akrylu. Čtyři otvory na spodní části rezonátoru nám nakonec posloužili při finální montáži akrylu k telegrafu, který tím pádem zůstal nepoškozený.

Přeloženo z http://blog.arduino.cc/2015/02/25/connecting-a-telegraph-with-21st-century-networks/ a mírně upraveno.

Kamila Ježková

Napsat komentář