Close

návod

Arduino robot RedBot #2: Sestavení

V minulém článku jsme si ve stručnosti představili, co je to Arduino robot RedBot. Dnešní článek je vlastně návod, jak tohoto robota sestavit do použitelné podoby. Sestavíme si všechny jednotlivé části a postupně je připevníme k hlavním mechanickým deskám. Stavebnice [klikněte zde…]