Close

Arduino robot RedBot #2: Sestavení

V minulém článku jsme si ve stručnosti představili, co je to Arduino robot RedBot. Dnešní článek je vlastně návod, jak tohoto robota sestavit do použitelné podoby. Sestavíme si všechny jednotlivé části a postupně je připevníme k hlavním mechanickým deskám. Stavebnice robota může být inspirací pro vaše další Arduino projekty.

Pozor! Používejte minimum násilí. Mohlo by dojít k mechanickému poškození částí. Sestavení robota občas vyžaduje například více zatlačit, ale buďte opatrní. Nedoporučujeme používat žádné nářadí (kleště…) kromě přiloženého šroubováku.

Součásti robota

Níže vidíte všechny součásti Inventor’s Kitu popsané písmeny.

Všechny komponenty robota RedBot

Všechny komponenty robota RedBot

Hallovy sondy

Hallovy sody detekují pomocí magnetů otáčky motorů. Musí být tedy umístěny blízko nim. Nejdříve si navlékneme magnety (2x N) na osy motorků.

Motor s navléknutým magnetem - RedBot

Motor s navléknutým magnetem

Z jedné z hlavních mechanických desek vyloupněte menší destičky (2x F) obdélníkového tvaru a provlékněte jí Hallovu sondu.

Hallova sonda umístěná v držáku - RedBot

První Hallova sonda umístěná v držáku

To stejné proveďte s druhou sondou, ale zrcadlově.

Druhá Hallova sonda umístěná v držáku - RedBot

Druhá Hallova sonda umístěná v držáku

Oba moduly nyní umístěte podle obrázku do desky, ze které jste vyloupli destičky pro sondy (A).

Spodní deska se zasazenými moduly s Hallovými sondymi - RedBot

Spodní deska se zasazenými moduly s Hallovými sondymi

Hallovy sondy máme umístěné, zbývá k nim přidat motory.

Motory a kola

Budeme potřebovat kola (2x L), motory (2x K), a úchyty motorů (2x D, 2x C). Začneme tím, že na motory navlékneme středový úchyt (D). Pozor! Není to tak jednoduché. Začneme tím, že ve navlečeme úchyt na motor ze strany, kde je magnet. Měli bychom ho mít v poloze, jakou vidíte na obrázku. Pozor, aby se vodiče nezapletly někam jinam. Mohlo by dojít k jejich poškození.

Připevnění motoru - Krok první - RedBot

Připevnění motoru – Krok první

Přidržujte vodiče na místě a opatrně otočte úchytem do polohy na obrázku níže.

Připevnění motoru - Krok druhý - RedBot

Připevnění motoru – Krok druhý

Poté připevněte zadní úchyt (C). To stejné proveďte s druhým motorem.

Připevnění motoru - Krok třetí - RedBot

Připevnění motoru – Krok třetí

Motory přidělejte ke spodní desce (A).

Připevnění motoru - Krok čtvrtý - RedBot

Připevnění motoru – Krok čtvrtý

Nakonec nasuňte kola na bílé plastové osy motorů.

Připevnění motoru - Krok pátý - RedBot

Připevnění motoru – Krok pátý

Senzory sledující čáru

Nyní budeme potřebovat senzory na sledování čáry (3x Q), vodiče (3x Y) a úchyty senzorů (I, J).

Začneme tím, že senzory umístíme do úchytu I.

Umístění senzorů pro sledování čáry do úchytu - RedBot

Umístění senzorů do úchytu

Zajistíme je úchytem J.

Zajištění senzorů pro sledování čáry - RedBot

Zajištění senzorů

Připojíme vodiče tak, aby bylo zapojení odpovídající tabulce:

Barva vodiče Pin senzoru
černá  GND
červená  VCC
bílá OUT
Připojení vodičů k senzorům pro sledování čáry - RedBot

Připojení vodičů k senzorům

Nakonec umístíme senzory zespodu hlavní hlavní desky.

Připevnění senzorů k podvozku - RedBot

Připevnění senzorů k podvozku

Nárazníky

Budeme potřebovat horní desku (B), modul nárazníku (2x T), drát (2x U), šroub (6x V), rozpěra (2x W), matka (2x X), vodiče (2x Y), šroubovák. Budeme potřebovat křížový šroubovák. Dodávaný šroubovák je oboustranný. Pokud je zrovna viditelná část s plochou hlavou, vytáhněte stříbrnou osu a otočte ji. Nyní bude venku křížová hlava. Začneme tím, že na modul nárazníku přišroubujeme šroubek a matku.

Umístění šroubku na nárazník - RedBot

Umístění šroubku na nárazník

Nyní musíme ohnout drátek, který bude sloužit jako nárazník. Pokud nemáme po ruce kleště, můžeme použít samotný elektrický modul nárazníku. Prostrčte drát malou dírkou v nárazníku tak, aby kousek koukal ven. Ale hlavně – pozor na oči, drát může být ostrý!

Drátek nárazníku - RedBot

Drátek nárazníku


Opatrně jej ohněte o 180°.

Ohnutí drátu nárazníku - RedBot

Ohnutí drátu nárazníku

Připevněte drátek k elektrickému modulu pomocí šroubu a umělohmotné rozpěry.

Umístění drátu - RedBot

Umístění drátu

Připevnění drátu - RedBot

Připevnění drátu

To stejné proveďte s druhým modulem, ale zrcadlově.

 

Oba moduly nárazníku - RedBot

Oba moduly nárazníku

Dále moduly přišroubujeme do obdélníkové dírky na přední straně horní desky.

Umístění modulů nárazníku - RepRap

Umístění modulů nárazníku

Vodiče připojíme stejně, jako jsme je připojili u senzorů pro sledování čáry.

Připojení vodičů - RedBot

Připojení vodičů

Spojení horní a dolní desky

Budeme potřebovat kluznou část (M) – ta tvoří třetí opěrný bod robota – a spojovací díly (4x E). Začneme tím, že přiděláme kluznou část na spodní desku.

Připojení kluzné části - RedBot

Připojení kluzné části

Dále připojíme spojovací části do všech rohů spodní desky.

Připojení spojovacích částí - RedBot

Připojení spojovacích částí

Než připojíme horní desku, musíme si protáhnou vodiče odpovídajícími dírami. Levé vodiče povedeme levými dírami, pravé pravými. Strana vedení vodiče středního senzoru pro sledování čáry je na nás. Poté můžeme obě desky spojit.

Spojení horní a dolní desky - RedBot

Spojení horní a dolní desky

Hlavní deska

Budeme potřebovat hlavní desku (P) a úchyt (2x G). Začneme tím, že připevníme úchyty na horní desku.

Úchyty hlavní desky - RedBot

Úchyty hlavní desky

Do úchytů připevníme hlavní desku.

Hlavní deska - RedBot

Hlavní deska

Nyní nás čeká poměrně obtížný úkol, a to vše správně zapojit. Pomůžou nám k tomu následující tabulky:

Levý Senzor pro sledování čáry

Hlavní deska Vodič Senzor
A3 Bílá OUT
5V Červená VCC
GND Černá GND

Střední Senzor pro sledování čáry

Hlavní deska Vodič Senzor
A6 Bílá OUT
5V Červená VCC
GND Černá GND

Pravý Senzor pro sledování čáry

Hlavní deska Vodič Senzor
A7 Bílá OUT
5V Červená VCC
GND Černá GND

Levý Nárazník

Hlavní deska Vodič Nárazník
3 Bílá OUT
POW Červená 5V
GND Černá GND

Pravý Nárazník

Hlavní deska Vodič Nárazník
11 Bílá OUT
POW Červená 5V
GND Černá GND

Levý Motor:

Hlavní deska Motor
Červená RED
Černá BLACK

Pravý Motor:

Hlavní deska Motor
Červená BLACK
Černá RED

Pozor! U pravého motoru je zapojení opravdu obrácené, než u levého!

Levá Hallova sonda:

Hlavní deska Vodiče Sonda
A2 Bílá OUT
POW Červená 5V
GND Černá GND

Pravá Hallova sonda

Hlavní deska Vodiče Sonda
10 Bílá OUT
POW Červená 5V
GND Černá GND

Zapojení by tedy mělo vypadat následovně:

Schéma zapojení - RedBot

Schéma zapojení

Obrázky pocházejí z anglického návodu od společnosti SparkFun (pod CC BY-NC-SA 3.0).

Bastlení zdar! A těšte se na další pokračování seriálu o RedBotovi.

V příštím článku už si ukážeme, jak na Arduino RedBot programování.

Zbyšek Voda

One Comment on “Arduino robot RedBot #2: Sestavení

Jiří Klasna
2.10.2015 at 20:09

Hezké velmi pěkné,ale pro skoro důchodce drahé, ale podnětné.ten motůrek s převodovkou je pěkný, ještě kdyby vydržel vyšší teplotu a prach.

Napsat komentář